(050) 562-93-62  
(098) 253-25-27  
(063) 557-74-13  Людмила Стриленко

Забезпечення стабільності сировинної бази  ехінацеї пурпурової (трава та корені з кореневищами) для потреб фармацевтичної і харчової промисловості, в умовах зміни клімату, вимагає пошуку нових та розробку сучасних, високорентабельних технологій вирощування культури.

Запропонована технологія однорічного культивування ехінацеї за умов краплинного зрошення дозволяє отримати відповідну якість та високу рентабельність уже на першому році вегетації.

На сьогодні фармацевтичний ринок України  відчуває гостру нестачу сировини різноманітного видового складу для виготовлення   лікувальних препаратів рослинного походження. Однією з яких культур є сировина ехінацеї пурпурової. Сьогодні важко знайти людину, яка б не знала про цілющі властивості цієї невибагливої, високо декоративної рослини. У світовій практиці відомо понад 230 лікарських форм та препаратів, виготовлених на основі  діючих речовин сировини ехінацеї пурпурової, в Україні зареєстровано біля 15  лікарських препаратів. Разом з цим, широке застосування сировина ехінацеї отримала і в харчовій промисловості,  випускаються десятки найменувань напоїв та інших харчових продуктів з біологічними добавками. Спостерігається підвищення обсягів використання сировини культури у ветеринарії, кормовиробництві, бджільництві. Зокрема, вона є важливим інгредієнтом при виготовленні преміксів, вітамінних профілактичних збагачувачів до кормів тварин, тощо. Особливим попитом у населення користується мед з ехінацеї (“ехінацеєвий мед”).

Основними чинниками, які стримують збільшення посівних площ ехінацеї пурпурової є значна трудомісткість і енергозатратність вирощування культури при дворічному циклі вирощування.  Так, при традиційній технології, з урожайністю коренів до 15 ц/га, прямі витрати за дворічного вирощування культури на площі 1 га сягають 30-35тис. грн. При цьому, за структурою втрат, до 55-62% припадає на заробітну плату для  проведення ручних прополок. Але все ж таки, основною проблемою, яка  спонукала  нас до проведення досліджень з пошуку нових прийомів вирощування культури є недостатня кількість вологи грунту, особливо у весняний період, що призводило до нерівномірності появи сходів та зрідженості  посівів.  

З метою забезпечення оптимальних умов як при проростанні насіння у весняні критичні періоди, так і при подальшому розвитку рослин, перед нами постало завдання досконало розробити технологію  вирощування культури за умов краплинного зрошення.

Дослідження проводили у період 2010-2013рр. На основі отриманих експериментальних даних було розроблено технологію вирощування ехінацеї пурпурової в умовах краплинного зрошення за однорічного вирощування культури.

 

Технологія вирощування культури за умов краплинного зрошення

В осінній період, основна підготовка грунту при вирощуванні культури складається із лущення стерні після зернового попередника, внесення гербіциду суцільної дії (в разі засміченості поля багаторічними бур’янами), зяблевої оранки на глибину 22-25 см та двох суцільних вирівнюючих культивацій грунту. Кращими для вирощування ехінацеї пурпурової є супіщані грунти або легкі суглинки, що у подальшому забезпечує мінімальні  втрати коренів  при їх збиранні.

В ранньовесняний період, у міру дозрівання грунту проводиться закриття вологи важкими боронами в два сліди. Безпосередньо перед сівбою пароводять внесення мінеральних добрив із розрахунку (NPK)60,  грунтового гербіциду, після чого здійснюється передпосівний обробіток грунту на глибину 5-7 см з одночасним прикочуванням кільчато-зубчатими котками.

Сівбу насіння проводять  овочевою сівалкою “Клен-4,2” з  обладнанням для укладення поливної трубки на глибину 1,5-2,0 см з нормою висіву 8,0-10 кг/га та міжряддям 60 см.   Поливні стрічки закладають га глибину 2-3 см, рівномірність їх глибини закладання  значною мірою залежить від якості вирівнювання грунту.

У разі відсутності такого обладнання, монтаж поливної системи здійснюють після сівби вручну. При цьому поливні стрічки розкладаються поверхнево біля рядків, орієнтуючись, в основному, на сліди посівних прикочуючих котків.  Поливна система в обов’язковому порядку повинна бути укомплектована відповідним водоочисним фільтром. Протягом вегетації рослин вологість грунту підтримують на рівні 70-75 % від НВ.

 Як правило, за оптимальних умов зволоження і температурного режиму, сходи з’являються на 8-12 день після сівби. Особливості росту і розвитку рослин за різних умов вирощування представлені у таблиці 1.

Таблиця 1. Динаміка розвитку рослин ехінацеї пурпурової за умов краплинного зрошення

 

Варіанти досліду

Надземна маса

Корені

Висота трави,

см

Кількість листків у розетці, шт./росл.

Довжина кореня,

см

Сира вага кореня, гр.

01.07

01.08

01.09

01.07

01.08

01.09

01.07

01.08

01.09

01.07

01.08

01.09

Без поливу

15,3

21,9

30,2

7,1

17,9

19,1

8,5

12,4

14,1

0,6

4,5

6,4

З поливом

27,9

39,6

43,0

7,5

18,4

19,8

12,4

14,1

17,8

1,9

7,3

9,9

 

  Проведеним у динаміці обліками доведено перевагу у  розвитку рослин (як надземної маси, так і кореневої системи рослин) на ділянках, де підтримувалася відповідна вологість грунту протягом вегетації за допомогою краплинного зрошення.

Догляд за посівом ехінацеї  розпочинається із появою масових сходів і складається з таких агрозаходів: розпушування міжрядь, знищення бур’янів в рядках, підживлення рослин та застосування засобів захисту від шкідливих організмів.

Перше розпушування грунту в міжряддях (шаровка) проводимо на глибину 4-5 см культиваторами (марки КРН-4,2, КОР-4,2, та інші), які оснащені односторонніми лапами-бритвами із захисними щитками і секціями ротаційно-дискових котків. За допомогою цього заходу здійснюємо знищення проростків бур’янів,  які на часі знаходяться у фазі “білої ниточки”  та створюємо умови покращеного газообміну в грунті, забезпечуємо збереження вологи.  Не допускається засипання сходів грунтом, оскільки це призводить до їх повної загибелі.

У разі необхідності проводимо ручне  прополювання, яке складається з розпушування захисних зон і знищення бур’янів у рядках. Не рекомендується допускати розриву в часі між заходами обробки міжрядь і прополюванням в рядках. За період вегетації проводять не менше 3-4 розпушування міжрядь і 2-3 ручних прополювання.

До збирання урожаю (трави) приступають у другій половині вересня. На цей час основна частина рослин  знаходиться у фазі  розвинутої розетки  висотою до 30-35 см, а у 4-7 відсотків рослин - утворилися генеративні стебла. За проведеним структурним аналізом сухої  трави, вміст стебел у ній не перевищує  5-8% від загальної маси.  Ці показники позитивно впливають на якість сировини, оскільки найнижча кількість діючих речовин знаходиться у стеблах рослин.  В той же час, у траві ехінацеї 2-го року життя,  яка вирощена за традиційною технологією, вміст стебел складає 45-55%.

Перед збиранням врожаю проводять демонтаж поливної системи за допомогою обладнання, яке використовують для змотування крапельної стрічки або демонтують систему вручну. Збирання передбачає скошування трави  косарками з одночасним навантаженням скошеної маси в транспортні засоби. Найбільш придатною до використання при збиранні трави є косарка-навантажувач або спеціально переобладнаний самохідний комбайн. Замість молотильного апарату на ньому встановлюють транспортер для подачі скошеної маси у транспортний візок. Висота скошування 3-5 см від поверхні ґрунту. Висушують траву на каркасних або напільних сушарках  за допомогою теплогенераторів типу ТГУ або ТАУ. Температура  при висушуванні не повинна  перевищувати 40-45оС. У залежності від способів сівби, живлення рослин, режиму поливу, біологічна урожайність трави на першому році вегетації складає біля 50-60 ц/га (табл.2). Слід зазначити, що згідно фармакопейних вимог, трава (листя) ехінацеї пурпурової повинна містити не менше 12% полісахаридів, корені з кореневищами – не менше  2,5% оксикоричних кислот.

Таблиця 2. Урожайність та якість сировини ехінацеї пурпурової на першому році вегетації за умов краплинного зрошення

 

 

Варіанти досліду

Урожайність сухої сировини

трави

коренів

 

ц/га

% до контролю

Сума полісахаридів%

 

ц/га

% до контролю

Сума оксикоричних кислот,%

Без поливу і без внесення добрив (контроль)

36,4

100,0

8,80

12,5

100,0

4,17

З поливом, без внесення NPK90.

52,0

142,9

10.15

19,2

153,6

3,72

З поливом,з внесенням NPK90.

61,4

168,7

12,28

20,3

162,4

3,12

HIP05

7,1

 

 

2,2

 

 

До викопування коренів приступають у 3-й декаді вересня – 1-й декаді жовтня. Безпосередньо перед викопуванням проводять дообрізання надземної частини  рослин гичкозбиральною машиною   БМ-6А. В основному корені викопують картоплекопачем КСТ-1,4 або в разі наявності - валеріано-збиральним комбайном ВК-0,3А.

Для очищення коріння від грунту використовують мийки барабанного типу, які забезпечують якісне і швидке миття протягом 15-20 хвилин. Вимите коріння з кореневищами для прив’ялення розкладають шаром 15-20 см на 1-2 дні під навісом на добре провітрюваних стелажах або площадках з твердим покриттям. При цьому сировину ворушать 2-3 рази на день. Прив’ялене  коріння перед висушуванням перебирають, вибраковуючи гнилі частини коріння і залишки надземної маси рослин. Для висушування  коренів використовують сушарки того ж типу, що до трави. Температура  при висушуванні не повинна перевищувати 50-55оС. У залежності від потреб замовника, корені можна подрібнити до тих розмірів часток, які необхідні покупцю.

Кореневища та корені ехінацеї пурпурової, які використовують як лікарську сировину, повинні відповідати вимогам ФС-42У-44/4-663-00. Кореневища з циліндричними додатковими коренями горизонтальні, близько 6-8 см довжиною, старі - гіллясті, з верхньої сторони зі слідами відмерлих і зрізаних стебел, розеткових листків і бруньок. Корені тонкі, близько 15-20 см завдовжки. Колір кореневища і коренів зверху темно-бурий, на зломі - грязно-білий. Запах слабкий, специфічний, смак пекучий. Вміст вологи в сировині сухих коренів не більше 12%, інших частин рослини (залишків стебла) - не більше 2%, органічних сумішей - не більше 1%, мінеральних - не більше 1%.

Зберігають сировину в сухих, добре провітрюваних приміщеннях на стелажах. Строк зберігання коріння - не більше 2 років.

Зберігають сировину в сухих, добре провітрюваних приміщеннях на стелажах. Строк зберігання коренів і трави - не більше 2 років.

 

Економічна ефективність однорічного вирощування ехінацеї за умов краплинного зрошення

На основі проведених досліджень нами розроблено агрорекомендацію і бізнес-проект з економічним супроводом процесу культивування. У ньому подано послідовність виконання агрозаходів, висвітлено необхідну інфраструктуру виробництва сировини, застосування спеціалізованих агрегатів, тощо.

Виходячи з отриманих експериментальних і виробничих показників  розраховано економічну ефективність вирощування культури. За наведеними в таблиці 3 розрахунками, вирощування ехінацеї пурпурової в умовах Лісостепу України досить рентабельне, але в той же час потребує значних витрат як на сам процес вирощування, так і на створення самої інфраструктури виробництва (закупівлю відповідного обладнання, складових краплинного  зрошення, тощо).

Таблиця 3. Розрахунок рентабельності виробництва сировини ехінацеї пурпурової при краплинному зрошенні за один рік вегетації

 

Показники

Кількість

Вартість,

грн.

Структура витрат, %

Урожайність:                        коренів

                                             трави

12 ц/га

42 ц/га

 

 

Валовий збір:                        коренів

                                             трави

1,2 т

4,2 т

 

 

Ціна реалізації:                     коренів

                                             трави

45,0 грн/кг

10,0 грн/кг

 

 

Вартість реалізованої продукції:

                                            Коренів

                                            Трави

                                            Всього:

 

1,2 т

4,2 т

 

54 000,0

42 000,0

96 000,0

 

Витрати:

 

 

 

На пай

1 га

500,0

1,4

Гербіциди  –140,0 грн/л

2,0 л

280,0

0,8

Насіння ехінацеї

(з розрахунку 350,0 грн/кг)

10 кг

3 500,0

9,7

Добрива, 4800 грн/т

4 т

1 920,0

5,3

ПММ (з розрахунку 14,00 грн/кг)

139,2 л

1 948,8

5,4

Система краплинного зрошення

-

13 355,0

37,0

Електроенергія (0,7грн/квт)

144 Квт

100,1

0,3

Заробітна плата (з розрахунку  120,0 грн. за нормо/зміну, л/днів)

120 л/днів

14 400,0

40,1

Разом прямих витрат

 

36 003,9

100,0

Нарахування на заробітну плату

36,2% от з/п

5 212,8

 

Всього витрат

 

41 216,7

 

Чистий прибуток

 

54 783,3

 

Рентабельність

%

152,2

 

 

 

  Слід зазначити, що у розрахунковій таблиці рентабельності виробництва подано промислову урожайність трави і коренів, яка вираховується з дослідних показників за біологічною продуктивністю сировини.

Згідно отриманих даних, загальні витрати на вирощування культури площею 1 га становлять 41 216,7 грн.  Сумарна валова вартість продукції, вирощеної на площі 1 га за врожайності коренів 12 ц/га і 42 ц/га трави, складає 96 тис. грн. Чистий прибуток від отриманої сировини ехінацеї пурпурової при однорічному циклі вирощування в умовах краплинного зрошення становить 54 783,3 грн, рентабельність виробництва складає 152,2%.

На сам кінець слід зазначити, що не зважаючи на значні капіталовкладення при формуванні інфраструктури виробництва продукції  та застосування краплинного зрошення дана технологія є досить високорентабельною і дозволяє уже на першому році вегетації отримати повноцінний урожай сировини.

 

Зав. відділу технології вирощування лікарських рослин     

   О.Г. Губаньов

 

Науковий співробітник

Н.М. Шевчук                                    

Дослідна станція лікарських рослин ІАП  НААН 

Добротрав - лекарственные травы оптом © 2021
Работает на OCSHOP.CMS